Regulamin Sklepu Internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem oraz administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fr-sklep.pl (dalej: „Sklep internetowy”) jest Zakład Krawiecki Fashion Romantic Ewa Załęcka z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Michałowskiego 37, 80-300 Gdańsk); NIP 5840354398: REGON 002840030.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego i jest skierowany do wszystkich użytkowników.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa polskiego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

Sklep internetowy podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów.

II. OPIS PRODUKTÓW I CENY

Produkty w Sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Na stronie internetowej znajdują się informacje o cechach produktu, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

Informacje o produktach w Sklepie internetowym np. opisy, ceny , stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

Zdjęcia oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Odcień materiału widoczny na zdjęciu może się nieco różnić od odcienia oryginalnego produktu w związku z różnicami wynikającymi z kalibracji monitora Klienta.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny obejmują koszty przesyłki.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia ww. zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

Zamówienia na produkty oferowane w sklepie internetowym składać można poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu internetowego albo na adres poczty elektronicznej biuro@fr-sklep.pl przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia przez telefon nr.+48 518514500 składać można w dni powszednie w godzinach od 8 do 20.

Zamówienia złożone w soboty, w niedziele i święta, oraz w dni powszednie po godzinie 12:00, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail generowany automatycznie list elektroniczny ze szczegółami zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienie przez Sprzedającego ( nadanie przesyłki u przewoźnika) Klient otrzymuje list elektroniczny z informacją o tym fakcie.

Poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawarta zostaje Umowa sprzedaży użytkownikiem Sklepu internetowego („Klient”), a firmą Babaryba.com Wojciech Szlosowski prowadzoną przez Wojciecha Szlosowskiego z siedzibą w Gdańsku ( Sprzedający).

Dane podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być dokładne, aktualne i zgodne z prawdą. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości w stopniu uniemożliwiającym realizację zamówienia. Sprzedający przed odmową realizacji podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia niezbędnych informacji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku kiedy wybrana przez Klienta płatność przelewem nie została dokonana w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Nie uwzględniamy płatności na podstawie potwierdzeń przelewu.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru produktów, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości dostępnej z oferty Sklepu internetowego poprzez „dodanie” ich do koszyka.

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania zamówienia, a w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto firmy Babaryba.com którego numer podany jest na stronie internetowej www.fr-sklep.pl W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy produktów poza terytorium Polski wszystkie możliwości płatności są możliwe poza płatnością gotówką – „ZA POBRANIEM”.

Podany przy produktach czas realizacji zamówienia w przypadku, gdy klient wybrał opcję płatności przy odbiorze ( uwzględniane są tylko dni robocze) jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu internetowego. W przypadku, kiedy klient wybrał przelewem czas realizacji liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

Do produktów załączany jest dowód sprzedaży – paragon lub faktura.

Do chwili wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient ma prawo anulowania zamówienia lub dokonać zmiany w zamówieniu. Zmiany lub anulowanie zamówienia należy zgłosić na adres poczty elektronicznej biuro@fr-sklep.pl lub pod numerem telefonu 518514500

Zmiany wymienione w pkt. 12. mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze.

W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

IV. WYSYŁKA

Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej K-ex.

Termin otrzymania przesyłki jest równy czasowi realizacji zamówienia przedłużonemu o czas dostawy.

Nie ma możliwości odbioru osobistego w siedzibie firmy.

Koszt dostarczenia przesyłki na terenie Polski jest darmowy:

Koszt dostarczenia zamówionego towaru do krajów Unii Europejskiej i innych wyceniany jest indywidualnie.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

Kupujący może zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego.

Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany ( pod tym pojęciem nie rozumie się przymiarki) i plomba nie została zerwana.

Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w oryginalnym opakowaniu dowolnym rejestrowanym systemem wysyłki.

Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki od Klienta.

Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na wskazany adres, jeśli Klient nie posiada własnego konta.

Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
– wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
– wady powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające – warunkiem koniecznym przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z kurierem, protokołu reklamacyjnego)

Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru. Możliwe jest też zamówienie przez firmę kuriera do osoby odsyłającej towar na prośbę reklamującego.

Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć opis reklamacji oraz zaleca się dołączenie paragonu/faktury.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Babaryba.com nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

W przypadku zwrotu towaru, który obniży ostateczną wartość zamówienia do kwoty poniżej progu darmowej wysyłki, Klient zostanie poinformowany o wysokości opłaty za przesyłkę.

VI. ZAPISY KOŃCOWE

Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez Sklep internetowy.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie internetowym mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.

Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, Sklep internetowy może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient pliki cookies, umożliwiające późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu internetowego a są wykorzystywane przez Sklep internetowy w celu ułatwienia Klientowi korzystania z serwisu, a także w celu monitorowania ruchu Klientów na jego stronach. Klient może w każdej chwili wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep internetowy z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustaw, które mają zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

Zakład Krawiecki Fashion Romantic Ewa Załęcka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie.